8 Aralık 2016 Perşembe

İki Beyin

Çok görevli olarak, iki veya daha fazla görevi aynı anda yerine getirme, bir şeyden diğerine geçiş yapma veya hızlı bir şekilde ardarda bir dizi görevi gerçekleştirme demek oluyoruz.

Çoğu kişi, aynı anda birkaç şey yaparsanız, iyi ve verimli olduğunuz anlamına gelir. Zaman kaybetmeyin çünkü hayatın her saniyesini sıkıyorsun. Ancak, bu inanç, çoklu görev eleştirisi, imgeye inanmak zor olan olayların sonucunda ortaya çıktığı için resmi hızla değiştiği için hızla değişiyor.

Multitasking, beynin zihinsel yürütme fonksiyonları olarak bilinen şeyler tarafından yönetilir. Bu yürütücü işlevler, diğer bilişsel süreçleri kontrol eder ve yönetir ve belirli görevlerin ne, ne zaman ve hangi sırada gerçekleştirildiğini belirler.

Özellikle bu aktivitelerden birinin otopilotta yapılabilmesi için yerleşmiş olması, insanlar aynı anda iki şey yapabilir. Mesela, çoğumuz yürürken, kahve içerken veya araba kullanırken bir konuşma yapabiliriz ama yapamadığımız şey aynı anda iki Ģeye konsantre olmaktır. Bir kerede iki görevle beynin sunulmasıyla, görevler arasında hızlı bir şekilde geçiş yapar ve verimlilik kaybına neden olur.

Çoklu görevde yer alan beyin alanı -

Araştırmacılar beynin sol ve sağ taraflarını kapsayan prefrontal korteks adı verilen beynin bir hedefe odaklanmasına yardımcı olduğunu ve görevi yerine getirmek için diğer beyin sistemleri ile iletişimleri koordine ettiğini keşfetti. Tek bir göreve odaklandığında prefrontal korteksin sağ ve sol tarafları birlikte çalışır. Taraflar, insanlar aynı anda iki görev yapmaya kalkıştıklarında bağımsız çalışırlar.

Araştırmacılar ayrıca, deneklerin başka bir görevi yerine getirmelerinde bulunduğu sorulduğunda, gerçekleştirmeleri istenen üç görevden birini düzenli olarak unuttular. Ayrıca, yalnızca iki görev yapmaya çalışırken yaptıkları üç kat daha fazla hata yaptılar. Bu, iki görev arasında kolaylıkla geçiş yapabildiğimizi gösterir ancak sadece iki frontal lob bulunduğundan iki görevden daha fazla uğraşmaya çalıştığımızda büyük sıkıntıya kapılırız.

Beyin işleyebileceğinden daha fazla bilgi aldığında, posterior lateral prefrontal korteks (pLPFC) devralır. Sol pLPFC'nin, duyusal bilgiyi motor yanıtlara haritalamada sınırlı bir kapasiteye sahip olduğumuzdan, bireyin aynı anda iki basit karar verme yeteneğini sınırlayan önemli bir sinir lokusu olduğu bulunmuştur.

Sonuç -

Çok görevlilik, herkesi etkileyen kültür olarak devraldı. Günümüz toplumunda, her seferinde tek bir şeyi yapmak çok zahmetli görünüyor. Çoklu görev yaparken daha verimli olduğumuzu düşünüyoruz. Araştırmalar, inandığımız kadar etkili olmadığını ve dahası sağlığımız için zararlı olabileceğini gösteriyor.

Multitasking, insanlar, özellikle gençler arasında ortak bir eğilim haline geldi. Aslında, bir kerede birden fazla görev yapmaya o kadar alışkanlık halindeydik ki, onlardan haberdar olmadan yapıyoruz. Sonuç olarak, verimliliğimizi kaybederiz ve gerçekleştirilen görevlerin hiç biri işareti kalmaz.